Cursusinformatie

3. Inhoud van de cursus
Lobbyen is een communicatieproces. De cursus geeft inzicht in het 'typische' van lobbyen, bezien vanuit de invalshoeken: zender,communicatie, ontvanger. Relevante vraagstukken en thema's zijn ondermeer:

de zender
- hoe moet je als zender zelf georganiseerd zijn om goed te kunnen lobbyen?
- met wat voor boodschap ga je extern op pad, wanneer heeft die boodschap kans van slagen?
- wat beschouw je als succes (niet alleen nu, maar ook: voor later)?
- hoe kun je - maar ook: wil je - je boodschap omzetten in 'hapklare brokken' voor de ontvanger?

communicatie
- een lobby is een ongevraagde adviesrelatie: wat zijn kenmerken van deze 'koude markt'?
- hoe zorg je dat je opvalt temidden van de vele anderen die aandacht vragen;
- welke 'spelhouding' is vereist in de omgang met politici, bestuurders, ambtenaren e.d.?
- timing: hoe kies je het goede moment om te beïnvloeden;
- hoe overtuig je je gesprekspartner ervan dat je de moeite waard bent om gehoord te worden?
- hoe bouw je druk op?

de ontvanger
- wat drijft de politici, bestuurders en ambtenaren bij wie je terechtkomt, c.q. heb je oor voor en inzicht in hun wensen en behoeften?
- hoe kun je inspelen op zulke verwachtingspatronen?
- wat is succes voor de ontvanger?

Pagina┬┤s: « Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende »