Cursusinformatie

4. Aantal deelnemers
Gewerkt wordt met een groep van minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.De beperkte omvang van de groep maakt het mogelijk dat deelnemers deleerstof niet alleen tot zich nemen, maar ook kunnen verwerken.Bovendien bestaat ruimte voor het exploreren van eigen situaties en hetuitwisselen van ervaringen tussen deelnemers.

5. Wat leren de deelnemers?
De cursus biedt een inzicht in de mogelijkheden die lobby biedt, ookaan kleinere organisaties. Op grond daarvan krijgen de deelnemers eenbeeld van methodes, van de kansen en de ingrediënten die een plan vanaanpak effectief maken. De cursus daagt deelnemers uit om al tijdens debijeenkomst met die inzichten aan het werk te gaan en de elementen vanhun 'eigen' lobby-strategie te doordenken en - waar nodig - teontwerpen. Door zich in de situatie van de andere deelnemers teverdiepen, leert men zich te verplaatsen in de tegenspeler. Ook degedragsdimensie hoort daarbij: hoe communiceer je effectief alsaandachtvrager? Dat betekent oefenen, gedragstraining.

Daarbij wordt ook ingegaan op houdingsaspecten, met name omdat lobbyenpsychologisch dikwijls geen gemakkelijk werk is. De eigen inzet in hetlobby-spel betreft immers vaak een diep gevoeld innerlijk belang ofwaarden, maar de 'tegenspeler' weegt die waarden en belangen af. Veelmensen vinden het moeilijk om in zo'n situatie vanuit een effectievespelhouding te opereren en koelbloedig met beslissers om te gaan. Tochis zo’n spelhouding nodig: wie niet sterk is, moet immers slim zijn.

De leerdoelstellingen in de cursus liggen daarmee op divers niveau. Deelnemers aan de lobbycursus:
  • leren de 'taal' van het lobby-vak;
  • maken kennis met 'hoe het werkt' (in welke mechanismen kom je terecht, hoe kun je die benutten, wat zijn de valkuilen, etc.);
  • leren in te schatten waar hun kansen op succes liggen;
  • sleutelen - in rollenspel - aan hun vaardigheden om met bestuurders (politici, ambtenaren, etc.) om te gaan;
  • maken kennis met belangrijke houdingsaspecten in dit spel (zoals:hoe belangrijk is je eigen gelijk, hoe verdiep je je in de positie endenkwereld van je gesprekspartner, hoe kun je hem/haar schofferen, watheb je te bieden, wat beschouw je als succes, kun je 'incasseren',etc.);
  • leren denken in termen van lobby-strategie, gesprekstactiek (etc.);
  • ontwikkelen tijdens de cursus een stukje 'maatwerk' lobby-strategie voor de eigen instelling.
Pagina┬┤s: « Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende »