Cursusinformatie

6. Het cursusprogramma.
De cursus omvat 5 aaneengesloten dagdelen. Het programma bevat de volgende onderdelen:

1e dagdeel: Vergroot lobby mijn kansen?
Kennismaking, introductie van het onderwerp en verkenning van de eigen lobby-problematiek bij deelnemers.

2e dagdeel: De lobbyist kiest positie
Een analyse van de positie van de lobbyist in het spel vanbeleidsbeïnvloeding. Hoe speelt lobby in op het beslissingsproces bijde `ontvanger´? Introductie van begrippen en analyseschema's over hetpolitieke spel, kennismaken met praktijkvoorbeelden (mede door debijdrage van een gastdocent die zelf object van lobby is geweest),reflectie op mogelijkheden en kansen in de eigen situatie, besprekingvan enkele methodieken.

3e dagdeel: het interactiespel naar buiten
"Wat moet ik kunnen om effectief te lobbyen?": vaardigheidstraining enrollenspel, verkenning van de psychologische 'houdingsproblematiek' omhet externe spel te kunnen spelen.

4e dagdeel: vanuit de eigen instelling op gang komen
"Hoe moet ik me organiseren om te kunnen lobbyen?": diagnostiek vancondities in de eigen situatie, vaardigheden om het spel intern tekunnen spelen.

5e dagdeel: maatwerk, een eigen effectief lobbyplan
"Naar een plan van aanpak": reflectie op eigen doelstellingen en hetstartpunt voor een effectievere aanpak, eerste stap 'nu' in natraject:"wat ga ik binnen een maand ondernemen?".

Pagina┬┤s: « Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende »